I. A tantárgy tartalma:

A tantárgy célja az esti tagozatos hallgatók egyetemi közegbe való integrálása, a tagozat sajátosságaiból adódó nehézségek megelőzése, áthidalása. A felsőoktatási közeg kihívásai és a munka világára való felkészülés, a tanulmányok és a szakmai gyakorlat összehangolása, amely gyakran életvezetési és gondolkodásbeli változást tesz szükségessé. A tréning blokkban a hallgatókat az egyetemi élet kihívásaira, a tanulási motivációjuk, problémamegoldó gondolkodásmód fejlesztésén, valamint az időmenedzsment és stresszkezelési eszközök bővítésén keresztül készítjük fel, továbbá mind a tanulmányok sikeres elvégzése, mind a munkaerőpiacon való helytállás szempontjából fontos készségek fejlesztésére kerül sor (pl.: együttműködés). Emellett a szakmai karriercélok és pályaidentitás megerősítésére helyeződik a hangsúly. A kurzus a hallgatók csoportos és egyéni problémamegoldását, kommunikációs és kooperációs készségét fejleszti, továbbá szorgalmazza a szakmai tudásuk alkalmazását.
A kurzushoz kapcsolódó mentorálás a fogadóórákon valósul meg.

II. A tantárgy tematikája:

 1. Tanulási önismeret, motiváció
 2. A tanuláshoz köthető készségek fejlesztése
 3. Tanulási stílusok feltérképezése, tanulási szokások fejlesztése
 4. Egyéni tanulási stratégiák, a tanulás eredményességét befolyásoló külső tényezők
 5. A tanulást meghatározó belső tényezők
 6. Időmenedzsment
 7. A tanulás célorientált és hatékony szervezése
 8. Stresszkezelés
 9. Pályaidentitás, pályaszocializáció
 10. Karriermenedzsment

III. Fejlesztendő kompetenciaterületek:

• szociális készségek fejlesztése;
• gondolkodásfejlesztés;
• személyiségfejlesztés;
• tanulói csoportok, közösségek alakulásának fejlesztése;
• tanulási folyamat szervezése;
• problémamegoldó gondolkodásmód
• pályaidentitás
• idő – és stresszmenedzsment
• karrierépítési és munkaerőpiaci készségek

IV. Módszer:

A tantárgy tömbösítve, tréning formájában valósul meg (30 óra) a hatékony készségfejlesztés érdekében, így nagyobb figyelem összpontosul az egyes hallgató fejlődésére, valamint a gyakorlati alkalmazásra. A résztvevők pedig csoportos és egyéni munkában sajátíthatják el a szakmához tartozó „soft” készségeket. Kiegészítő, otthoni egyéni, páros és csoportos feladatok és ahhoz tartozó beadandó munkák alkotják a kurzushoz tartozó további óraszámot (30 óra).

V. A kurzus felépítése:

30 órás TRÉNING, ahol a pályaorientációs, karriermenedzsment és személyes, életvezetési készségek csoportos fejlesztése történik.

VI. A kurzus teljesítése:   A kurzus értékelése három fokozatú. A kurzus értékelése ez alapján az alábbiak szerint alakulhat:

 • kiválóan megfelelt
 • megfelelt
 • nem felelt meg

A kurzusértékelésről további részletekért lásd a HKR 66§ bekezdését.

A tréningről a nappali tagozaton írták:

„Tetszett, hogy kialakult egy csapat a többiekkel, akik között nem érzem magam idegennek.”

„Megtanultam, hogy tanuljak, hogyan motiváljam magam a tanuláshoz, hogyan kezeljem a kudarcokat, együttműködést más emberekkel, minden része tetszett.”

„Tanultam önmagamról, a csoporttársaimról, az egyetemi életről, tetszettek a játékok, feladatok, kihívások, sokat változtam a tréning során.”

„Elgondolkodtató témák voltak, a jövőben tudok rájuk építeni, megtanultam nagyjából beosztani az időmet, a trénerünk hozzáállása, viszonyulása, együttműködése is jól esett.”

„A stresszkezelésről szóló blokk nagyon hasznos volt számomra, jónak tartom, hogy játékos, de mégis elgondolkodtató feladatokkal egymást segítő gólyacsoportokat alakítanak ki.”

„Könnyebb a tréningen ismerkedni a csoporttagokkal, nehezebb lenne, ha nem lett volna a tréning, és nem ismernénk egymást, nem tudnánk kitől segítséget kérni.”

„Csapatmunkával kapcsolatban sok dolgot tanultam. Kifejezetten tetszett, hogy kortárs segítők is voltak órákon.”

Ha kérdésed lenne, írj a dtk@dtk.elte.hu címre!