I. A tantárgy tartalma:

A tantárgy kiemelt célja a képzésen résztvevők pályaidentitásának megerősítése. Emellett fontos cél a hallgatók felkészítése az egyetemi élet kihívásaira az önálló tanulási készségek, problémamegoldó gondolkodásmód, valamint tanulási motivációjuk fejlesztésén keresztül. A kurzus során a hallgatók megismerik saját tanulásmódszertani attitűdjüket, hatékony tanulási és időmenedzsment módszereket sajátítanak el, annak érdekében, hogy felismerjék a számukra legmegfelelőbb módszert a sikeres tanulmányok elvégzéséhez. További cél, hogy kiépítsük a hallgatók saját motivációs hátterét, személyes érdekeltségét a programozói pálya irányába.

II. A tantárgy tematikája:

 1. Pályaszocializáció, pályaidentitás
 2. Tanulási önismeret 
 3. A tanuláshoz köthető készségek fejlesztése
 4. Tanulási stílusok feltérképezése
 5. Tanulási szokások fejlesztése
 6. A tanulás eredményességét befolyásoló külső tényezők
 7. A tanulást meghatározó belső tényezők
 8. Időbeosztás
 9. A tanulás célorientált és hatékony szervezése
 10. Egyéni tanulási stratégiák
 11. Tanulási motiváció
 12. Vizsgadrukk és stresszkezelés

III. Fejlesztendő kompetenciaterületek:

 • figyelemfejlesztés;
 • emlékezetfejlesztés; 
 • gondolkodásfejlesztés; 
 • személyiségfejlesztés; 
 • tanulói csoportok, közösségek alakulásának fejlesztése; 
 • tanulási folyamat szervezése; 
 • problémamegoldó gondolkodásmód

IV. Módszer:

A tantárgy tömbösítve, tréning formájában valósul meg a hatékony készségfejlesztés érdekében, így nagyobb figyelem összpontosul az egyes hallgató fejlődésére. A résztvevők pedig csoportos és egyéni munkában sajátíthatják el a tanulásmódszertani készségeket.

V. A kurzus felépítése:

30 órás TRÉNING, ahol pályaszocializáció, valamint tanulásmódszertani és személyes, életvezetési készségek csoportos fejlesztése történik.

VI. A kurzus teljesítése:   A kurzus értékelése három fokozatú. A kurzus értékelése ez alapján az alábbiak szerint alakulhat:

 • “kiválóan megfelelt” értékelést kap az a hallgató, aki: 
  • a tréningen legalább 75%-án részt vett,
   és
  • a két online kérdőívet határidőn belül kitöltötte
 • “megfelelt” értékelést kap az a hallgató, aki a “kiválóan megfelelt” értékeléshez viszonyítva:
  • a tréningen legalább 50%, de kevesebb, mint 75%-án részt vett, és részt vett a januári pótláson (A póttréning időpontjáról az érintetteket december közepén Neptun-üzenetben értesítjük.),
   vagy
  • az online kérdőívek egyikét vagy mindkettőt határidőn túl, de a határidőn túli kitöltésre való ismételt felhívásban foglalt határidőig kitöltötte
 • “nem felelt meg” értékelést kap az a hallgató, aki:
  • a tréning időtartamának több, mint 50%-áról hiányzott,
   vagy
  • a tréningen 50%-nál kevesebbet, de 25%-nál többet hiányzott, de nem vett részt a póttréningen,
   vagy
  • az online kérdőívek egyikét nem töltötte ki

A kurzusértékelésről további részletekért lásd a HKR 66§ bekezdését.


Az alapképzésen hasonló tematikával megtartott tréningről írták:

„Tetszett, hogy kialakult egy csapat a többiekkel, akik között nem érzem magam idegennek.”

„Megtanultam, hogy tanuljak, hogyan motiváljam magam a tanuláshoz, hogyan kezeljem a kudarcokat, együttműködést más emberekkel, minden része tetszett.”

„Tanultam önmagamról, a csoporttársaimról, az egyetemi életről, tetszettek a játékok, feladatok, kihívások, sokat változtam a tréning során.”

„Elgondolkodtató témák voltak, a jövőben tudok rájuk építeni, megtanultam nagyjából beosztani az időmet, a trénerünk hozzáállása, viszonyulása, együttműködése is jól esett.”

„A stresszkezelésről szóló blokk nagyon hasznos volt számomra, jónak tartom, hogy játékos, de mégis elgondolkodtató feladatokkal egymást segítő gólyacsoportokat alakítanak ki.”

„Könnyebb a tréningen ismerkedni a csoporttagokkal, nehezebb lenne, ha nem lett volna a tréning, és nem ismernénk egymást, nem tudnánk kitől segítséget kérni.”

„Csapatmunkával kapcsolatban sok dolgot tanultam. Kifejezetten tetszett, hogy kortárs segítők is voltak órákon.”

Ha kérdésed lenne, írj a dtk@dtk.elte.hu címre!