I. A tantárgy tartalma:

A tantárgy célja a hallgatók felkészítése az egyetemi élet kihívásaira az önálló tanulási készségek, problémamegoldó gondolkodásmód, valamint tanulási motivációjuk fejlesztésén keresztül. A kurzus során a hallgatók megismerik saját tanulásmódszertani attitűdjüket, hatékony tanulási módszereket sajátítanak el, annak érdekében, hogy felismerjék a számukra legmegfelelőbb módszert a sikeres tanulmányok elvégzéséhez. További cél, hogy kiépítsük a hallgatók saját motivációs hátterét, személyes érdekeltségét a programozói pálya irányába.

 

II. A tantárgy tematikája:

1. Tanulási önismeret
2. A tanuláshoz köthető készségek fejlesztése
3. Tanulási stílusok feltérképezése
4. Tanulási szokások fejlesztése
5. A tanulás eredményességét befolyásoló külső tényezők
6. A tanulást meghatározó belső tényezők
7. Időbeosztás
8. A tanulás célorientált és hatékony szervezése
9. Egyéni tanulási stratégiák
10. Tanulási motiváció
11. Vizsgadrukk és stresszkezelés

 

III. Fejlesztendő kompetenciaterületek:

figyelemfejlesztés;
emlékezetfejlesztés;
gondolkodásfejlesztés;
személyiségfejlesztés;
tanulói csoportok, közösségek alakulásának fejlesztése;
tanulási folyamat szervezése;
problémamegoldó gondolkodásmód

IV. Módszer:

A tantárgy tömbösítve, tréning formájában valósul meg a hatékony készségfejlesztés érdekében, így nagyobb figyelem összpontosul az egyes hallgató fejlődésére. A résztvevők pedig csoportos és egyéni munkában sajátíthatják el a tanulásmódszertani készségeket.

 

V. A kurzus felépítése:

A kurzus 2 részre bontható:

 • 30 órás TRÉNING, ahol a tanulásmódszertani és személyes, életvezetési készségek csoportos fejlesztése történik.
 • HETI RENDSZERESSÉGŰ CSOPORTÓRA a szorgalmi időszakban, ahol egy egyetemi oktató és egy felsőbbéves hallgató segít intergrálódni a középiskolát felváltó egyetemi környezetbe.

VI. A kurzus teljesítése:
 
A kurzus értékelése három fokozatú. A kurzus értékelése ez alapján az alábbiak szerint alakulhat:
 • “kiválóan megfelelt” értékelést kap az a hallgató, aki: 
  • a tréningen legalább 75%-án részt vett,
   és
  • a csoportórák legalább 75 %-án részt vett,
   és
  • a két online kérdőívet határidőn belül kitöltötte
 • “megfelelt” értékelést kap az a hallgató, aki a “kiválóan megfelelt” értékeléshez viszonyítva:
  • a tréningen legalább 50%, de kevesebb, mint 75%-án részt vett, és részt vett a januári pótláson (A póttréning időpontjáról az érintetteket december közepén Neptun-üzenetben értesítjük.),
   vagy
  • az online kérdőívek egyikét vagy mindkettőt határidőn túl, de a határidőn túli kitöltésre való ismételt felhívásban foglalt határidőig kitöltötte
 • “nem felelt meg” értékelést kap az a hallgató, aki:
  • a tréning időtartamának több, mint 50%-áról hiányzott,
   vagy
  • a tréningen 50%-nál kevesebbet, de 25%-nál többet hiányzott, de nem vett részt a póttréningen,
   vagy
  • a csoportórák több, mint 50%-ról hiányzott,
   vagy
  • az online kérdőívek egyikét nem töltötte ki

A kurzusértékelésről további részletekért lásd a HKR 66§ bekezdését.

 

A tréningről írták:

„Tetszett, hogy kialakult egy csapat a többiekkel, akik között nem érzem magam idegennek.”

„Megtanultam, hogy tanuljak, hogyan motiváljam magam a tanuláshoz, hogyan kezeljem a kudarcokat, együttműködést más emberekkel, minden része tetszett.”

„Tanultam önmagamról, a csoporttársaimról, az egyetemi életről, tetszettek a játékok, feladatok, kihívások, sokat változtam a tréning során.”

„Elgondolkodtató témák voltak, a jövőben tudok rájuk építeni, megtanultam nagyjából beosztani az időmet, a trénerünk hozzáállása, viszonyulása, együttműködése is jól esett.”

„A stresszkezelésről szóló blokk nagyon hasznos volt számomra, jónak tartom, hogy játékos, de mégis elgondolkodtató feladatokkal egymást segítő gólyacsoportokat alakítanak ki.”

„Könnyebb a tréningen ismerkedni a csoporttagokkal, nehezebb lenne, ha nem lett volna a tréning, és nem ismernénk egymást, nem tudnánk kitől segítséget kérni.”

„Csapatmunkával kapcsolatban sok dolgot tanultam. Kifejezetten tetszett, hogy kortárs segítők is voltak órákon.”

Ha kérdésed lenne, írj a dtk@dtk.elte.hu címre!