A mnemotechnikai eljárások az emlékezet hatékonyságát növelő eljárások, melyekre ugyancsak nagy szükségünk van a tanulás során. Általuk sikeresen jegyezhetünk meg nehezen megtanulható, egymással logikus kapcsolatban nem álló adatokat vagy valamilyen értelmes rendet teremteni a megtanulandó anyagrészben. Elsősorban a képzelet működésére épülnek.

Kutatások is bizonyítják, hogy az információ megjegyzésében nagy szerepe van a képzeletnek, hiszen sokkal könnyebben megjegyzünk térbeli elemekhez, személyekhez vagy egyéb, jelentéssel bíró dolgokhoz kötődő információkat, mint értelmetlen sorozatokat. Ezek által a képzelet olyan kapcsolatokat alakít ki az egyes információk között, melyek jelentősen megkönnyítik a felidézést. Lényeges a két (vagy több) elem közötti kapcsolat milyensége. A következőkben leírunk néhány módszert, melyet alkalmazhatsz a tanulás során:

Rímalkotás: a megtanulandó szavakból rímet, verset alkothatsz, pl. „Előttem van Észak, hátam mögött Dél, balra a nap nyugszik, jobbról pedig kél”.

Képzeletbeli összekapcsolás: két vagy több szó egyesítése egy közös, élénk képzeleti képben. Pl. cinke és mag: A cinke magot eszik.

Bizarr (képi) asszociáció: a szavak szándékosan bizarr, szokatlan vagy vicces képekben való összefoglalása. Pl. cica és cilinder: Cica, cilinderrel a fején.

Mozaikszavak: pl. olvaszd: Olia vasalót adott szombaton Dinának.

Verbális közvetítő: két szót összekapcsolhatsz egy közbülső harmadik segítségével. Pl. alma – ház; alma – MAGHÁZ – ház.

Kulcsszó-ábécé: számok megjegyzése, egy saját szám-betű (mássalhangzó) rendszer kialakítása. A számsort alkotó betűkből aztán mondatot, szókapcsolatot lehet kialakítani és ezt társítani az adott számhoz. Pl.: 3,141592=Írd(3), ő(1) lesz(4) a(1) kicsi(5) kalkulált(9) pi(2).

Helyek módszere: a lista elemeinek képzeletben való elhelyezése egy ismert útvonalon vagy akár a lakásban.

Mondatalkotás: Pl. ha az E-G-H-D-F, a kotta öt vonalának ábécés neveit kell megjegyezni alulról felfelé, g-kulcs esetén: „Este gitározik három derűs fickó”.

Memóriafogas: a megjegyzendő dolgokat „felakaszthatod” egy jól ismert kampóra (fogasra). Pl. számok egymásutánja vagy az ábécé betűi szolgálhatnak fogasként, de ezekhez egy konkrét dolgot kell társítani (1 = meggy: „Egy – megérett a meggy…”), és csak azután társítható ehhez a tanulnivaló.

Kép vagy képsorozat készítése: a megjegyzendő információk egy közös képben való lerajzolása vagy képsorozat, képregény készítése.

Mnemotechnika