Sziasztok!

Az alábbiakban ismerjük meg három tanulási stratégia rövid összefoglalóját, melyek közül mindenki kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet. A következő tanulási stratégiákról lesz szó:
Pomodoro
– PQRST
– MURDER


POMODORO módszer
Ez a technika a személyes kedvencem. Úgy teszünk, mintha mindig csak keveset tanulnánk, közben pedig rengeteget fogunk, s észre sem vesszük. Kicsit átverjük magunkat. E módszer kifejezetten hasznos azok számára, akik halogatásra hajlamosak, nehezen állnak neki a tanulásnak, ill. tanulás közben rendszerint elkalandoznak másfelé.

VÁLASZD KI, HOGY MIT SZERETNÉL ELÉRNI! Munkánál általában ez egy TO DO list. Tanuláskor azonban már sokszor ezen áll vagy bukik a feladat: ehhez már egyfajta tudatosság kell, illetve időbeosztás. Nem csak a tantárgyat kell kiválasztani (habár ez már alapból elősegíti azt, hogy ne akarjon a hallgató egyszerre két tantárgyra párhuzamosan tanulni), hanem minél konkrétabb célkitűzést tenni (pl X diasor elolvasása, vagy Y óra átnézése, Z képletsor, W feladat). Fontos, hogy ezáltal maga a feladat is megfoghatóvá és kivitelezhetővé válik: „Nem a dimato-ot kell együltőhelyemben megtanulnom, most csak át kell néznem 2 diasort”.

ÁLLÍTSD BE AZ IDŐMÉRŐT! A hagyományos módszer 25 percet „ír elő”, hiszen 25 perc olyan intervallum, ami a kutatók szerint is a koncentráció megtartható, és egyhelyben sem nehéz leülni. Van, akinek ez az időtartam nem az igazi, egyénenként változhat, hogy 20-35 perc között mi az ideális intervallum, lehet ezzel kísérletezni.

DOLGOZZ ADDIG, AMÍG AZ IDŐMÉRŐ NEM JELEZ! Az adott ídő alatt lehetőleg semmi mással ne foglalkozzunk, ha mégis eszünkbe jut valami, írjuk le. Ezt később a szünetben megvalósíthatjuk, másrészt fejleszti az önismeretünket is: mi az, ami folyamatosan megzavar, igényem van rá. (PL fb bizzegés eltereli a figyelmemet- kapcsold ki; szomjas leszek- előre készíts ki teát)

HA AZ IDŐMÉRŐ JELZETT, JELÖLD MEG HOGY HOL TARTASZ! Van, ahol azt tanácsolják, akár a mondat közepén fejezd be az olvasást, azonban sokszor ez nagyon idegenül hat ránk. A gyakorlatban lehet érezni, hogy belefér-e még 5 perc, vagy akár szünet nélkül jöhet a következő etap. Ha benne vagy a flow-ban, nem érdemes megszakítani.

TARTS EGY RÖVID SZÜNETET! Ebbe bármi pihentető belefér, lényeg, hogy pihenjen az agy. (pl, ami tanulás közben megzavart)

MINDEN 4. SZAKASZ UTÁN TARTS EGY HOSSZABB SZÜNETET! Ha már 4 szakasz (azaz pomodoro) van a hátad mögött, megérdemelsz egy 15-30 perces szünetet. (Van, aki 3 szakasz után tartja a hosszabb szünetet, egyénenként változhat ez is).

„A technika célja, hogy csökkentse a belső és külső megszakítások hatását a fókuszra és a flow-ra. Ha a pomodorot megzavarják, vagy fel kell jegyezni és el kell halasztani a másik tevékenységet, vagy a pomodoro-t kell abbahagyni.”


PQRST

A módszer nagyon hatékony abban, hogy a kulcsfontosságú elgondolásokat és információkat az olvasó jobban megértse, és azokra jobban emlékezzen. A módszer az egy-egy fejezet olvasása során egymást követő öt lépés kezdőbetűiről kapta nevét. Az első és az utolsó szakaszok (Preview [áttekintés] és Test [ellenőrzés]) a fejezetekre, mint egészekre alkalmazandók; a három középső szakasz (Question [kérdés], Read [olvasás] és Self-recitation [felmondás]) a fejezet minden egyes szakaszán egyenként hajtandók végre.
Lássuk akkor a szakaszokat részletesen!

P SZAKASZ (PREVIEW, ÁTTEKINTÉS)
Az első lépésben futólag tekintsük át az egész fejezetet, hogy kialakuljon egy elképzelés a fő témákról. A fejezet elején lévő tartalomjegyzék elolvasásával kezdjük, azután átfutjuk a fejezetet, különleges figyelmet fordítva az alfejezetek és a szakaszok címeire, futó pillantást vetve a képekre és az ábrákra. Az áttekintési szakasz legfontosabb mozzanata a fejezet végén lévő összefoglalás gondos elolvasása a fejezet átfutását követően. Fordítsunk időt az összefoglalás minden egyes pontjára; olyan kérdések fognak az eszünkbe jutni, melyeket az egész szöveg elolvasását követően meg kell tudnunk válaszolni. Az áttekintés szakasza összképet ad a fejezetben szereplő témákról és arról, hogy azok hogyan vannak megszervezve.

Q SZAKASZ (QUESTION, KÉRDÉS)
Amint korábban megjegyeztük, a Q, R és S szakaszok a fejezet minden egyes fő alfejezetére egyenként alkalmazandók. Ebben a tankönyvben egy tipikus fejezetnek körülbelül öt-nyolc alfejezete van. Dolgozzuk fel a fejezet egy-egy alfejezetét egyszerre úgy, hogy mielőtt a következővel folytatnánk, minden egyes bekezdésre alkalmazzuk a Q, R és S szinteket. Mielőtt elolvasunk egy alfejezetet, olvassuk el szakaszainak címeit. Azután a témák címeit fogalmazzuk át egy vagy több olyan kérdéssé, melyekre a szakasz olvasásától választ várunk.

R SZAKASZ (READ, OLVASÁS)
Ahogy az alfejezetet olvassuk, próbáljunk meg az önmagunk által a Q szinten feltett kérdésekre válaszolni. Gondolkodjunk el azon, amit olvasunk, és próbáljuk meg azt más, általunk ismert dolgokkal kapcsolatba hozni. Esetleg dönthetünk úgy, hogy a kulcsfontosságú szavakat, kifejezéseket vagy mondatokat megjelöljük vagy aláhúzzuk a szövegben. A szöveg 10-15 százalékánál többet azonban ne húzzunk alá. A túl sok aláhúzás éppen a szándékolt célt hiúsítja meg, azt ugyanis, hogy a későbbi átnézéskor a kulcsszavak és a főbb gondolatok kiugorjanak. Valószínűleg az a legjobb, ha az ember nem jegyzetel, amíg csak el nem olvasta az egész bekezdést, és meg nem ismerkedett az összes fontos gondolattal, hogy képes legyen megítélni azok viszonylagos jelentőségét.

S SZAKASZ (SELF-RECITATION, FELMONDÁS)
Miután befejeztük az olvasást, próbáljuk meg felidézni a fő gondolatokat és elismételni az információt. Az önálló felmondás az anyag emlékezeti rögzítésének hatékony eszköze. Az olvasott anyagot öntsük szavakba, és ismételjük el az információt (lehetőleg hangosan vagy, ha nem vagyunk egyedül, magunkban). Ellenőrizzük a szövegben, hogy helyesen és teljesen idéztük-e fel az anyagot. Az önálló felmondás fel fogja tárni az ismereteinkben meglévő hiányosságokat, és ugyanakkor az információ megszervezésében és konszolidálásában is segít. Miután egy alfejezetet így befejeztünk, forduljunk a következőhöz, és újra menjünk végig a Q, R és S szinteken. Folytassuk ezen a módon, míg csak a fejezet minden egyes részével nem végeztünk.

T SZAKASZ (TEST, ELLENO RZÉS)
Amikor a fejezet olvasását befejeztük, az egész anyagot ellenőriznünk kell, és újra át kell tekintenünk. Nézzük át jegyzeteinket, és ellenőrizzük a főbb tények felidézését. Próbáljuk meg megérteni, hogy a különféle tények hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hogyan szerveződnek a fejezetben. Az ellenőrző szakasz esetleg azt igényli, hogy a kulcsfontosságú tények és gondolatok ellenőrzéséhez újra átlapozzuk a fejezetet. Ekkor esetleg újraolvashatjuk a fejezet összefoglalóját is; ennek során képesek leszünk arra, hogy az összefoglalás minden egyes mondatát számos további részletet tartalmazó mondattal bővítsük ki.


MURDER

Ha szövegeket tanulsz és nincs kedved hozzá, a következő tanulási stratégiát alkalmazhatod !

Kedv – hangulatteremtés, motiválás (Mood)
– Miért halogatom a tanulást?
– Mitől tartok?
– Célok keresése. Miben segít, ha mégis tanulok? Mi a fontos?
– Relaxáció.
– Csend vagy háttérzene.
Megjutalmazod magad valamilyen tevékenységgel, ha erőfeszítést tettél a tanulásra.

Megértés (Understand)
Olvasod a szöveget, de nem értesz benne néhány szót. Megpróbálod kitalálni a szövegkörnyezetből. Ajánlatos elidőzni, újra elolvasni azt a részt, ami nehezebben érthető. Csak ezután alkalmazzál szótárt, lexikont, másfajta segédkönyvet!

Felidézés, visszahívás (Recall)
Húzz alá a szövegben néhány fontosabb fogalmat. Próbálj alcímeket adni a bekezdéseknek! Gyűjtsd ki a fogalmakat, kifejezéseket egy papírra! Készíts belőlük fogalomtérképet! A fogalomtérkép azt jelenti, hogy vonalakkal, nyilakkal összekapcsolod a fogalmakat. Olyanformán helyezed el őket, hogy úgy nézzenek ki, mint egy pókháló. Közben kapcsolatokat keresel a fogalmak között: pl. ok-okozat, aláfölérendelés, ellentétesség, hasonlóság, időrend. Saját, egyedi ábrát kitalálhatsz, amin elhelyezed a fogalmakat!

Emésztés, feldolgozás (Digest)
A fogalomtérképen belül létrehozott kapcsolatokat felülvizsgálod. Beleolvasol a szövegbe, módosítasz a kiválasztott fogalmakon. Az ábrára tekintve megpróbálod saját szavaiddal elmondani, esetleg leírni.

Kiterjesztés, önvizsgálat (Expand)
Amit most olvastam, hogyan kapcsolódik ahhoz, amit korábban tanultam? Más könyv szerzője hasonlóan értelmezi ezt, amiről most olvastam? Életstílusomnak megfelel az, amit most olvastam, vagy ellentétes ezzel? Barátaimnak, mi a véleménye erről? Stb.

Áttekintés, ismétlés (Review)
Gyorsan átfutom, amit eddig tanultam, jegyzeteltem. Arra gondolok, hogy a fogalomtérkép alapján szóban vagy írásban tudnék -e számot adni a tanultakról.

Máshogy elmondva a fentieket, ill. más technikákat is találsz itt. 😀

Sikeres tanulást mindenkinek! 😉

Tanulási stratégiák az eredményesebb tanulásért