Az ELTE IK programtervező informatikus hallgatói számára 2023-ben jelenléti formában megrendezett Specializáció Választó Fórumról készült felvételt az alább tudjátok megtekinteni.

A Fórumról készült felvételen megtekinthető a modellező, a szoftvertervező és a szoftverfejlesztő specializációk bemutatkozása (ebben a sorrendben), valamint a hallgatói kérdéseket és a rájuk érkezett válaszokat tartalmazó kérdez-felelek rész. Emellett az un. mobilitási ablakról, azaz a BSc képzés alatti külföldi tanulmányok képzésbe való beillesztéséről is található benne egy előadás:

Az alábbiakban pedig a Fórumon időhiány miatt nem megválaszolt kérdéseket és a rájuk a Fórum résztvevőitől érkezett válaszokat olvashatjátok:

Képzésre, külföldi tanulmányokra vonatkozó kérdések:

-> A tantervi hálóban hogy van jelezve, hogy egy tárgy keresztfélévben is felvehető? Vagy van egy külön lista?
Nincs lista, mert a kurzusok keresztféléves meghirdetéséről a tanszékek döntenek. A mobilitáshoz kapcsolódóan az információk elérhetőek itt: https://www.inf.elte.hu/mobilitas-pti-bsc-ab

-> A Cyber Security, Data Science és Fintech MSc szakirányoknak van köze az EIT Digital Master School képzésekhez?
Az EIT képzésekre külön kell jelentkezni, ott is elérhető néhány specializáció: https://www.inf.elte.hu/content/eit-digital-angol-nyelvu-mesterkepzes-kettos-diplomaval.t.914?m=116

-> Mi a különbség a labor és a projekt között?
A projektek a cégek által a karra behozott feladatok. A labor egy kurzus forma, a géptermi gyakorlatokra utal. Gyanítom, hogy a mesterképzés specializációs labor kurzusaira gondol, ezekbe BSc-s hallgatók is bekapcsolódhatnak a laborvezető támogatásával. Ezekről itt olvashat: https://www.inf.elte.hu/content/laborok.t.1038?m=122

-> Ha egy szabadon választható tárgyból megbukok, de mégsem szeretném teljesíteni később a tárgyat, akkor az lehetséges, vagy újra fel kell vennem?
Választhat másik tárgyat, nem feltétlenül ugyanazt kell elvégeznie.

-> A C szakirányon mit jelent az egyes tárgyak nevei után megtalálható “F” betű?
Ez a szoftverFejlesztő specializáció eredeti jele.

-> Ha következő félévben jelentkezek fix csoportba, de nem tetszik az a fix csoport amibe beraknak, akkor vissza lehet lépni a fix csoportos rendszertől?
A jelentkezéskor konkrét kurzusra kell jelentkezni, melynek órarendjét megkapja, ez alapján választhat. Ha mégsem szeretne fix csoportos lenni, akkor a kari informatikus felé kell jeleznie, hogy nem szeretne fix csoportos lenni (minél előbb a tárgyfelvételi időszakban), aki hivatalból törli a TH által felvett összes tárgyat. 

-> Párhuzamos szakok végzése hogy működik?
Felvételizik egy másik szakra a felvi-n keresztül és egyszerre végzi a két szakot.
A diszciplináris mesterképzéssel párhuzamos tanárképzésről itt olvashat: https://tkk.elte.hu/parhuzamosan_vegezheto_tanarkepzes_22

-> Erasmus blokk esetén mi alapján számít szakmainak egy tárgy?
Informatikai vagy számítástudomány ismeretkörbe tartozik-e.

Specializációkra vonatkozó kérdések:

->Amennyiben külföldi (első sorban német vagy osztrák) egyetemen való MSc képzésben gondolkozok, akkor mely speciálizációk ajánlottak?
Általánosságában bármelyik specializáció megfelelően felkészít akár hazai, akár külföldi MSc tanulmányokra. A német nyelvterület informatikus MSc képzései nagy arányban a “software engineering”-re jellemző mérnöki karakterrel rendelkeznek, a kinti MSc tanulmányok alatt sok projektmunkára és implementációs feladatra lehet számítani, esetleg erre lehet célirányosan készülni itthon néhány megfelelő szabadon választható tárgy vagy projektmunka segítségével.

-> Van különbség, hogy melyik szakiránnyal egyszerűbb szakmai gyakorlatra bekerülni?
Nincs. A szakmai gyakorlathoz a partner céget a hallgatónak kell megkeresnie. A cégek nem szelektálnak specializáció alapján, tapasztalataink szerint előnyben sem részesítik egyiket a másikkal szemben. A viszonylag rövid idejű szakmai gyakorlat szempontjából a specializációk közti különbség nem igazán releváns.

-> Dinamikai rendszerekről melyik specializáción lehet a legmélyebben tanulni?
A dinamikai rendszerekkel kapcsolatos programozási és szimulációs problémák megoldása elsősorban MSc témakör, az autonómrendszer-informatikus (ARI) MSc szakirányon foglalkozunk velük bizonyos szinten. A BSc specializációk közül talán a modellező szakirány alapozza meg leginkább az ezekhez szükséges elméleti tudást.

-> Milyen nehéz bejutni angol MSc-re, több esélyem van bejutni ha pl. modellezőt választok?
Ha az angol nyelvtudása megfelelő és motivált, akkor nem nehezebb bekerülni, a nyelvtudás felmérését leszámítva azonosak a felvételi követelmények és a ponthatárok is egymáshoz közeliek szoktak lenni az MSc szakokon.

-> Több külföldi egyetemen van játékfejlesztés szak/specializácó. Mennyire lehetnek kompatibilisek ezek az Erasmus esetén a Programtervező szakkal?
A 20 Erasmus kredit és 10 szab. vál. kredit terhére a tárgyak elfogadtathatók.

-> Ha a 3D-s fizikai és esztétikai modellezők, képalkotók fejlesztése érdekel, melyik szakirány az ajánlottabb?
Modellező specializáció és annak folytatásaként modellalkotó MSc szakirány számos tárgyában foglalkozunk ezekkel a témakörökkel.
A kötelezően választható kínálatban van számítógépes grafika.

-> Melyik spec-en van a legtöbb “ingyen kredit” (kötelező) tárgy?
A specializáción kötelező tárgyak kreditértéke a szoftverfejlesztő specializáción a legkevesebb.

-> Ha gazdasági irányba szeretnék mesterre menni akkor melyik szakirány ajánlott?
Bármelyik.

Specializáció választó fórum 2023 – videófelvétel és Q&A részlet