Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a fórumon feltett, ám ott a helyszínen nem megválaszolt kérdéseket s a rájuk érkezett válaszokat.

Specializációk különbségei:

 • Ha elsőéves tárgyakat kellene besorolni akkor az OEP és az algoritmusok inkább T, míg java, imperatív inkább F?
  -> Nem szerencsés a kérdés, mert ezek azért kötelező tárgyak, mert mindhárom specializációnak fontosak. Az Algoritmusok a számítástudomány témakörébe, a többi az informatika témakörébe esik. Az F spec inkább informatika, a T inkább a számítástudomány felé hajlik.
 • EIT Digital mesterképzésekhez melyik specializáció az ajánlott?
  -> Bármelyik. Az EIT Digital mesterképzés specialitása az erős orientáció önálló vállalkozás alapítása, ipari kapcsolatok és több egyetem látogatása felé. https://masterschool.eitdigital.eu/
 • Elhangzott, hogy F-es az nem teljesen MSc-re való, mégis ha jól tudom, akkor csak 2-3 tárgyról van szó, akkor hogy is van ez?
  -> Bizonyos MSc-s specializációk támaszkodnak a megfelelő BSc-s specializációra, ezért ott lehet, hogy pótlólag el kell végezni egy-két kurzust, ha azokat BSc-n még nem teljesítette.
 • a, b, c-re levetítve szakirányoknál a bemutatott specializációk melyek?-> Az A, B, C szakirányok az előző tanterv elemei voltak. A 2018-ban indult tanterv specializációi F(fejlesztő), T(tervező) és M(modellező). Bár ezek bizonyos célkitűzéseket az előző tanterv, sorrendben C, B, A szakirányaiból örököltek, az új tantervben ezek jelentősen változtak. Semmiképpen nem igaz, hogy az egyik specializáció gyengébb vagy erősebb, mint a másik. A maga célkitűzéseiben mindegyik maximumot próbál nyújtani. Lásd videó!
 • A szoftvertervező szakirány, milyen mester képzésre/képzésekre készít fel a modellezővel szemben?
  -> Minden informatikai témájú MSc-re; az IK-n a magyar nyelvűek közül elsősorban a Szoftvertechnológia és az Információs Rendszerek specializációra, az angol nyelvűek közül a DataScience és az Artificial Intelligence specializációra.
 • Mennyire nehezek a specializációk?
  -> Nem nehezek annak, aki tud koncentrálni a tanulmányaira. Mindenkinek más tárgyak tűnnek nehezebbnek. Épp ezért éri meg segítséget kérni a diáktársaktól. Ki kell próbálnod, hogy elhidd!
 • Ha F(fejlesztő) specializációra megyek, akkor később van esélyem Információs rendszerek mesterszakra jelentkeznem?
  -> Az ELTE mesterszakjaira hivatalosan bárki jelentkezhet, más egyetemekről és külföldről érkező diák is. Mindössze az elképzelhető, hogy bizonyos feltételezett előzetes tudást be kell pótolnod, ahogy ez máshonnan érkezettek esetén is igaz. Hogy mik ezek a feltételezett kompetenciák, az MSc szak tantervi hálójából és tárgyi leírásaiból tudható meg. Mivel az F specializáció flexibilis, nem lehetetlen a megfelelő tudás egyetemen történő előzetes megszerzése. A régi C szakirányról rengeteg diák nyert felvételt eddig is sikeresen MSc képzésre.
 • Mondhatni hogy az MSc-s szakirányok a BSc-s szakirányok “kiegészítése”? Szóval ha mondjuk Inforendszerekre szeretnék jelentkezni akkor a Tervező a jó irány?
  -> Mondhatjuk, de a Tervező a Szoftvertechnológia és az Információs Rendszerek specializációra egyformán felkészít.

Kompetencia:

 • Ha tudományokat szeretnénk ötvözni, pl. Bioinformatika, akkor hogyan érdemes továbbmenni?
  -> Erre a kérdésre nem lehet általános választ adni, mert függ attól, milyen területeket szeretnél ötvözni. Ennek eldöntéséhez szükséges a tantervi háló vizsgálata és esetleg a kiszemelt tárgyak választható kreditek terhére történő felvétele. Az is igaz ugyanakkor, hogy komoly interdiszciplináris témák vizsgálata általában már MSc szakon kerül elő, így hasznos a mesterszakok hálóinak és tárgykínálatának vizsgálata is, illetve továbblépés mesterszakra.
 • T(tervező) szakirányra mennék és érdekel a mesterséges intelligencia. Jó párosítás?
  -> Igen. De lehetne még a Modellező is.
 • Milyen előnyei lehetnek egy MSc diplomának úgymond a terepen?
  -> Minél magasabb végzettséget szerzel (BSc, MSc, PhD), annál specializáltabb tudásra teszel szert. Ezt a specializált tudást jobban megfizeti a piac, ugyanakkor jobban is kell keresni a helyet, ahol a te specialitásodra van szükség. Alapvetően az mondható el,  hogy olyan cégek keresik az MSc-s kollégákat, ahol a futószalagszerű szoftvergyártás helyett jelentős hozzáadott érték és innováció kerül a fejlesztés során a végtermékbe. Tapasztalataink szerint a fejlesztők hasznosabbnak érzik magukat ilyen munkakörben. Az MSc nem jelenti azt, hogy tisztán elméleti szakember leszel és nem engednek “terepre”. MSc-vel viszont képes leszel komolyabb problémák megoldására is, melyek már önálló kutatást igényelnek.
 • Melyik specializációval, milyen munkával foglalkozik az ember, ha el akar helyezkedni?
  -> Ezt még mesterszakokra sem lenne könnyű megmondani, és különösen nem az a specializációk tekintetében, ahol a tárgyi átfedések még jelentősek. Mivel olyan sok különféle pozíció és munkakör létezik az iparban, célszerűbb abból az irányból közelíteni, hogy mi érdekel és így meghatározni, melyik specializáció lehet neked megfelelő. Ebben bármelyik tanárod segítségét bátran kérd!
 • Ha érdekel a matek, de nem vagyok jó benne, akkor érdemes M(modellező) szakirányt választani?
  -> A modellező szakirányon az erős matekos vonal nemcsak azt jelenti, hogy sok az anyag, hanem azt is, hogy a matekot jól tudják tanítani. Ha nem vagy jó matekból, valószínűleg több segítségre lesz szükséged tanáraidtól, diáktársaidtól az elején. Ha vállalod a kihívást, megtérül. Minden gólyánk különböző középsuliból jött igen eltérő matematikai képzettséggel, de mindenki találkozik egy idő után olyan anyaggal, mely már neki is új. Ha érzel motivációt és van kitartásod, nem lesz baj!
 • Ha megbuktunk az első féléves matalapon még van esély, hogy ott bújkál bennünk a Modellező szakos? 🙁 Érdekesnek tűnik a Modellező de azért ijesztő is.
  -> Igen, van. Lásd előző kérdés. A modellező specializáción nemcsak matekot tanítanak, de motivációt is kaphatsz azzal, hogy kiderül, milyen gyakorlati problémák oldhatóak meg a tanult módszerekkel.
 • Ha valaki nem szeretne mesterképzést elvégezni, akkor emellett milyen érvek szólnának a tervező és modellező szakirányok mellett?
  -> Ha érdekesebbnek találod az M és T specializáció tárgyait, akkor mindenképpen ezekre menj! Egyrészt meg is változhat később az elképzelésed, másrészt pedig a számodra érdekes és motiváló témák tanulása közben születhet meg benned, milyen munkakörben is látnád magad szívesen a jövőben. Ha az derül ki, hogy ehhez pár tárgy hiányzik az F specializációról, még mindig felveheted ezeket a tárgyakat.
 • Ha az elméleti ismeretek közelebb állnak hozzám, mint a gyakorlatiak, akkor a modellező specializációt érdemes választanom?
  -> Aki M specializációra megy, annak is tudnia kell, hogy a tanult elmélet mire használható a gyakorlatban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a T specializáció is sok elméleti anyagot ad át attól még, hogy ezek nem explicit matematikai köntösben, hanem inkább formalizált, specializált, diszkrét matematikai formalizmus formájában öntenek testet.
 • Milyen lehetőségek vannak a karon Pythonnal foglalkozni?
  -> Indulnak ilyen kurzusok, de vannak kutató-fejlesztő projektek is
 • Külföldi msc-re melyik specializáció készít fel a legjobban? pl. programozás elmélet tárgy anyaga mennyire releváns nemzetközi összehasonlításban?
  -> Az adott MSc-től függ. A programozás elmélet egy fontos szemléletmódot közvetít, amelyet jól lehet alkalmazni különböző kutatásokban. Nálunk ez nemzetközi összehasonlításban is nagyon jól van tálalva.
 • Numerikus módszerek tárgy mit tanít?
  -> A 2018-as képzésben kissé más felosztásban, de ezt: https://numanal.inf.elte.hu/bsc/proginf/targyak/nummodpi.html
 • Melyek a legfontosabb elvégzendő tárgyak, ha mesterséges intelligencia fejlesztése a cél?
  -> Az MI nem egy részterülete az informatikának, hanem egy törekvés, hogy a számítógép segítségével olyan feladatokat oldjunk meg, amelyekről úgy tűnhet, hogy nem lehet számítógépekkel megoldani. Ezért sok fantázia (intuíció) kell hozzá, informatikai ismeretek, és olyan tárgyak, mint az Algoritmusok, Diszkrét matematika, Numerikus módszerek, Valószínűség számítás (nem feltétlenül mind, de soha nem tudhatjuk, hogy hol és mikor melyikre lesz szükség).
 • Ha valaki játékfejlesztéssel szeretne foglalkozni esetleg AI-okkal akkor a tervező specializácó megfelelő alapot ad-e?
  -> A játékfejlesztés igen széles terület. Mást csinál, aki 3D engine-t fejleszt, mást, aki használja, mást, aki scripteli a forgatókönyvet és megint mást, aki az ellenefelek viselkedését fejleszti (ami nagyon sokszor nem neuronhálós algoritmus, hanem klasszikus AI). A 3D-s matematikai részhez, engine fejlesztéshez és használathoz valószínűleg a legjobb alapot a Modellező specializáció adja, a többi említett témához lehet, hogy a Tervező a jobb.

Tantervi háló, szabályok, átvitel:

 • Webprogramozást fel lehet venni B szakirányon?
  -> Fel.
 • Lehet-e probléma az előfeltételekkel mesteren, ha valaki F(fejlesztő) specializációt választ? Például van Analízis II előfeltételnek megfelel az Analízis II F?
  -> Az MSc-s hálót átfutva, csak a Szoftvertechnológia specializációnál a Mély neuronhálók matematikájának alapjai tárgynál találtunk Analízis II.-t előfeltételként, de ott az F-es is jó (a táblázat szerint).
   Ezen kívül a BSc-s tárgyak közül csak 3 tárgy előfeltétele MSc-n (szoftvertechnológia specializáción) kötelező tárgynak, és ez a 3 tárgy bármelyik Bsc-s specializáción teljesíthető.
   IP-18FUNPEG Funkcionális programozás: Ez kötelező tárgy az új BSc-s tantervben, mindenképp teljesítve lesz.
   IP-18KVSZPME Programozási módszertan, IP-18KVSZPREE Programozáselmélet: Ezek BSc-n kötelezően választható tárgyak, az MSc-s kötelező, Osztott rendszerek specifikációja és implementációjának előfeltételei.  Itt érdemes vagy BSc-n teljesíteni ezt a két előfeltételt, vagy akkor MSc-n előbb a BSc-s előfeltételeket kell, és csak utána az ORSI-t. Másik opció, hogy az ORSI-t kötelezően választhatóként el kell végezni BSc-n, ami ekvivalens azt MSc-ssel. Akkor az MSc-n ezt a tárgyat nem kell teljesíteni, de el sem lehet ismertetni. Helyette 5 kredit értékben bármilyen más kötelezően választható tárgyat kell teljesíteni.
 • A bevezetés a gépi tanulásba és az arra épülő tárgyak még meg vannak hirdetve mint kötelezően választható tárgyak?
  -> Ezt minden esetben a tárgyfelelőstől kell megkérdezni, mivel ez félévente változhat (és akár az előjelentkezésnek is szerepe lehet benne).
 • Ha F(fejlesztő) szakirányra megyek, akkor felvehetem az Eseményvezérelt alkalmazások tárgyat?
  -> Igen.
 • A modellező kötváljai a tervező kötelezői és fordítva?
  -> Ez ebben a formában nem teljesen igaz. Ami elmondható, az előző válaszban benne van.
 • Ha nem tudom elvégezni 6 félév alatt az egyetemet, de az átlagom nem csökken 3 alá, annak van valamilyen következménye? Mint például az átsorolás átlag miatt.
  -> A képzési idő másfélszerese alatt ajánlott egy állami ösztöndíjas hallgatónak elvégeznie a szakot. A szak (prog .inf BSc) 8 állami ösztöndíjas félév után a 9. félévtől önköltséges. Az átsorolás folyamata komplexebb. Hosszú válaszok helyett egy link: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Atsorolas
 • Ha egy tárgyból nem sikerül átmennünk, lehetséges egy könnyebbet felvenni? például szoftvertervező szakon a szoftverfejlesztő analízis2(f) tárgyat
  -> A hallgatónak a tantervében előírt tárgyakat kell felvennie és elvégezni a sikeres végbizonyítvány megszerzéséhez. Azzal ekvivalens tárgyakat felvehet, de hogy könnyű, nehéz, elég szubjektív megközelítés. Érdemes tanulmányozni a
  tantervi hálót: https://www.inf.elte.hu/tantervihalok#t5
  ekvivalencia táblázatot: https://www.inf.elte.hu/ekvivalenciak
 • Adott specializáció kötelező tárgya helyett felvehetem egy másik specializáció ekvivalens tárgyát? Pl F(fejlesztő) szakirányosként az M(modellező) matematikai statisztikát
  -> Alapvetően az ekvivalens tárgyakat fel lehet venni, ha a Neptun ezt kezeli (nincs sok). Egyébként kreditelismerés beadása szükséges, ezt a tanulmányi előadótól meg kell kérdezni: https://www.inf.elte.hu/content/munkatarsak-es-elerhetosegek.t.1050?m=128
 • Könnyen be lehet jutni T(tervező) szakirányról F(fejlesztő) szakirányú órákra?
  -> Ez a kérdés valószínűleg túlságosan tárgy- és félévfüggő ahhoz, hogy meg lehessen válaszolni.
 • Ha az objektum elvű programozást elbuknám, lehet még választani specializációt, vagy milyen lehetőségem van?
  -> Lehet. A folytatás tárgyai közül csak néhánynak előfeltétele az OEP
 • Aki csúszik a tárgyaival, annak mikor lesz lehetősége specializációt választani?
  -> Bele lehet kezdeni egy specializációba anélkül, hogy minden első éves kurzust elvégeztél volna. Sőt! Specializációt mindenkinek választania kell, aki csak egy tárggyal is tovább tud haladni.

Technikai részletek:

 • Nagyon nehéz követni a tárgyakat több helyen (canvas, tárgyi weboldal, neptun). Nem lehetne egységesíteni legalább a tárgyak weboldalait a Canvasba?
  -> Az ELTE IK hivatalosan a tárgyak részletes függőségeit a szak tantervi hálójában teszi közzé. A tárgyak részletes leírásának és követelményeinek helye előzetesen a tantárgy honlapján (ez a kapcsolódó tanszék vagy oktató weboldalának egy aloldalát jelenti), az adott félévben pedig konkretizáltan a Canvas rendszerben kell, hogy legyen.
Specializáció választó fórum 2020 – kérdezz-felelek